สถานที่ท่องเที่ยวใน อ.อุ้มผาง

 

 
 

 

 

น้ำตกทีลอจอ
ห่างจากอำเภออุ้มผางประมาณ  3  กิโลเมตร  ตามเส้นทางสายอุ้มผาง - ปะหละทะ  ถึงทางแยกขวามืออีกประมาณ  1.5  กิโลเมตร  จะพบน้ำตกชั้นแรกสูงประมาณ  80  เมตร  ชั้น  2  ไหลจากหน้าผาสูงชันตกลงสู่แม่น้ำแม่กลอง  สายน้ำแตกกระจายเป็นฝอยดูเหมือนสายฝน  ทำให้บริเวณที่ได้รับความชุ่มชื่น  มีพืชประเภทมอสและตะไคร่น้ำขึ้นปกคลุมเขียวชอุ่มตลอดทั้งปีสวยงามมาก  นักท่องเที่ยวสามารถล่องเรือยางชมน้ำตกทีลอจ่อได้อย่างงดงาม

 
 

 

 
น้ำตกทีลอซู
ตั้งอยู่ในเขตอนุรักษ์พันธุ์ป่าอุ้มผาง  ลักษณะเป็นน้ำตกขนาดใหญ่เกิดจากลำห้วยกล้อทอที่ไหลผ่านหน้าเทือกเขาเพอวาตู้  มีน้ำไหลตลอดทั้งปี ความกว้างของต้ำตกประมาณ  100  เมตร  ไหลหลั่นเป็นชั้น  ประมาณ  3  ชั้นใหญ่ๆ  สูงจัดว่าเป็นน้ำตกที่สวยงามที่สุดในเมืองไทย
 
 

 

 

น้ำตกปิ๊ตุ๊โกร (ปิ๊ตุ๊ลอซู หรือ เปรโต๊ะลอซู)
เป็นน้ำตกสูงที่สุดในประเทศไทย คือสูงประมาณ 500 เมตร ไหลทอดยาวลงตามหน้าผาสูงอย่างต่อเนื่องจากยอดเขามะม่วงสามหมื่น ที่ตั้งอยู่สุดเขตตะวันตกของป่าอุ้มผาง บนสันเขาจะเป็นสันปันแดนระหว่างไทยกับพม่า น้ำตกแห่งนี้จะปรากฏให้เห็นได้ชัดในช่วงหน้าฝนตกชุกเท่านั้น รูปแบบการท่องเที่ยวจัดเป็นแบบเดินป่าแค้มปิ้งเท่านั้น

 
 

 

 

ล่องแก่งอุ้มผางคี
เป็นการล่องแก่งผจญภัยบนสายน้ำอุ้มผาง ที่อยู่เหนือหมู่บ้านอุ้มผางคีขึ้นไป โดยสายน้ำมีแหล่งกำเนิดมาจากผืนป่าที่มีรอยต่อกับผืนป่าแม่วงก์ การล่องแก่งจะผ่านโขดแก่งประมาณ 50 แก่ง ใช้เวลาล่องแก่งไปกลับประมาณ 1 วัน.

 
 

 

 

ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันออก
เป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ์เข้มข้น จึงเหมาะสำหรับกิจกรรมการศึกษาธรรมชาติ ประเภทดูนก ชมสัตว์ป่า ดูผีเสื้อ และศึกษาระบบนิเวศน์สิ่งแวดล้อมของสัตว์ป่าหายาก

 
 

 

 

ดอยหัวหมด
อยู่ในเขตบ้านอุ้มผางลักษณะเป็นเทือกเขายาวหลายลูกติดต่อกัน บนเขาจะไม่มีต้นไม้ใหญ่ขึ้น จะมีแต่ต้นหญ้าเตี้ยๆ ขึ้นอยู่ทั่วไป มีทั้งโขดหินเป็นระยะ หากขึ้นไปบนยอดเขาจะมองเห็นบ้านอุ้มผาง และทิวเขาสลับซับซ้อนโดยรอบทิวทัศน์สวยงามมาก เหมาะที่จะดูพระอาทิตย์ขึ้นและทะเลหมอกในยามเช้าทางด้านอุ้มผางตะวันออกที่มีแนวเขตติดต่อกับผืนป่าแม่วงก์ จ.กำแพงเพชร ในช่วงฤดูฝนจะมีดอกไม้ป่าขึ้นอยู่ทั่วดอย จุดชุมวิวที่ดอยหัวหมดจะมีทำเลชมพระอาทิตย์ขึ้นและทะเลหมอก บริเวณ กม.9,10,11 และ 13

 
 

 

 
บึงลากะโต หรือบึงน้ำเขียว
เป็นบึงขนาดใหญ่สีเขียวเนื่องจากเป็นน้ำหินปูน ตั้งอยู่บนยอดเขาสูง เป็นแหล่งอาศัยของสัตว์ป่าและนกน้ำบางชนิด และยังเป็นเขตสงวนต้อง ได้รับอนุญาตตามระเบียบเสียก่อนถึงจะเข้าไปได้
 
 

 

 

บึงแฝด หรือบึงลาอี๊เอ๊าะ
อยู่ในเขตหมู่บ้านทิโพจิ เป็นบึงที่มีขนาดใหญ่ สันนิษฐานกันว่าน่าจะเกิดจากแผ่นดินยุบตัวลง เป็นแหล่งอาศัยของสัตว์ป่าและนกน้ำบางชนิด

 
 

 

 
น้ำตกเซปะหล่ะ
ตั้งอยู่ในเขตหมู่บ้านเซปะหล่ะ ต.แม่ละมุ้ง อ.อุ้มผาง ห่างจากบ้านกระเหรี่ยงปะหละทะประมาณ 3 กิโลเมตร เป็นน้ำตกเขาหินปูนที่กว้างประมาณ 10 เมตร สูง 50 เมตร ในช่วงทำนาชาวบ้านจะผันน้ำจากน้ำตกเข้านา ทำให้น้ำตกแทบไม่มีน้ำเลย
 
 

 

 
น้ำตกกะแง่สอด
อยู่กลางป่าลึก เขตป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันออก
 
 

 

 

น้ำตกโคทะ
เป็นน้ำตกขนาดใหญ่พอประมาณ มีหลากหลายชั้น เป็นน้ำตกลำห้วยเดียวกับน้ำตกทีลอซู อยู่ทางตอนล่างใกล้กับหมู่บ้านโคทะ

 
 

 

 
ถ้ำตะโค๊ะบิ๊
อยู่ในเขตบ้านแม่กลองใหม่ ออกจากอุ้มผางใช้เส้นทางสายอุ้มผาง - แม่จันถึง กม.7 มีทางเล็กๆ เลี้ยวซ้ายเข้าไปอีกประมาณ 1 กิโลเมตร ถึงบริเวณหน้าถ้ำลักษณะมีทางเดินลงไปเป็นชั้นๆ ข้างในจะมีทางแยกหลายทาง เป็นถ้ำขนาดใหญ่เพดานสูง ทางเดินกว้างขวางไม่กลิ่นอับอากาศโปร่ง มีหินงอกหินย้อยสวยงาม ความลึกของถ้ำประมาณ 3 กิโลเมตร
 
 

 

 
ล่องแก่งแม่กลองใหญ่ หรือแม่กลองคี
เป็นการล่องแก่งผจญภัยบนสายน้ำแม่กลองที่อยู่ในบริเวณป่าต้นน้ำ โดยมีสายน้ำแม่กลองน้อยไหลรวมกับสายน้ำแม่กลองใหญ่ ที่มีโขดแก่งน้อยใหญ่จำนวนมาก การล่องต้องผ่านแก่งประมาณ 100 กว่าแก่ง ชั้นน้ำตกขนาดเล็ก และโปร่งน้ำร้อน ใช้เวลาล่องแก่งประมาณ 3-6 ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำ ซึ่งสำหรับการล่องแก่งในช่วงหน้าฝนเท่านั้น
 
 

 

 
น้ำตกทีลอเล
เป็นน้ำตกที่อยู่บนโตรกผา ลักษณะเป็นเพิงผาคล้ายถ้ำริมน้ำแม่กลอง เป็นสายน้ำนิรนามที่ไม่ทราบที่มา ได้ไหลลอดผ่านใต้แผ่นดิน แล้วไหลโผล่ออกมาบริเวณหน้าผาริมน้ำแม่กลอง จึงเกิดเป็นน้ำตกขึ้นมา ไหล่ลงสู่น้ำแม่กลอง สูงประมาณ 50 เมตร ท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงามบริสุทธิ์ เพราะมีนักท่องเที่ยวน้อยคนที่จะเข้าไปถึง เพราะต้องเดินป่าระยะทางไกลมาก เหมาะสำหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ชอบผจญภัย เดินป่า ล่องแก่ง
 
 
Website Design by : baby_vit7@hotmail.com