โปรแกรม ทีลอเร 3 วัน 2 คืน
 
 
 
 
วันแรก
 
 
07.00น.
รับประทานอาหารเช้า  เตรียมสัมภาระล่องแก่ง  มีรถยนต์รับไปบ้านปะหละทะ
 
 
09.00 น.
ถึงบ้านปะหละทะ  ล่องเรือยางตามลำน้ำแม่กลอง
 
 
12.00 น.
รับประทานอาหารกลางวันริมน้ำแม่กลอง  และเตรียมผจญกับแก่งต่างๆ  เช่น  แก่งเรกะติ   แก่งสามเส้า  แก่งบันได  แก่งคนมอง  เป็นต้น
 
 
16.00 น.
ถึงจุดตั้งแค้มป์ทีลอเร  ล่องชมน้ำตกทีลอเร  สัมผัสกับความงามของธรรมชาติ กลับจุดตั้งแค้มป์  รับประทานอาหารเย็น  พักผ่อน
 
 
 
 

วันที่สอง

 
 
07.30 น.

รับประทานอาหารเช้า  เตรียมสัมภาระเดินทางกลับโดยการเดินเท้า  (ช้างขนสัมภาระ)

 
 
12.00 น.
รับประทานอาหารกลางวันกลางป่าริมห้วยหินแดง  และเดินทางต่อ
 
 
15.30 น.
ถึงบ้านปะหละทะ  รถยนต์รับกลับอิงดอยรีสอร์ท
 
 
16.30 น.
ถึงอิงดอยรีสอร์ท  พักผ่อนตามอัธยาศัย
 
 
18.30 น.
รับประทานอาหารเย็น
 
 
 
 
วันที่สาม
 
 
05.00 น.

รถยนต์รับขึ้นชมทะเลหมอกที่ดอยหัวหมด

 
 
07.30 น..
รับประทานอาหารเช้า  เตรียมสัมภาระ
 
 
08.30 น. .

รถยนต์รับกลับ  อำเภอแม่สอด  ช็อปปิ้งที่ตลาดริมเมย  กลับกรุงเทพฯ

 
 
 
 
ค่าใช้จ่าย
 
   
โปรแกรม
8-10 คน
นำรถมาเอง
3,000   บาท ต่อคน
รถยนต์มารับที่อำเภอแม่สอด
3,500   บาท ต่อคน
รถตู้รับที่กรุงเทพ
4,500   บาท ต่อคน
   
 
 
   
สิ่งที่ต้องเตรียม
ไฟฉาย รองเท้าแตะ ยารักษาโรคประจำตัว
ติดต่อที่ อิงดอยรีสอร์ท ดาบสมโภชน์ ขาวหอม (087-8414798) และ(055-561176) สนใจ confirm ก่อน 20 วัน โอนเงิน 20% พร้อม fax รายชื่อเพื่อทำประกันอุบัติเหตุ
หมายเหตุ

ธ.กรุงไทย สาขาแม่สอด ชื่อบัญชี ดาบสมโภชน์ ขาวหอม เลขบัญชี 604-1-55499-5
ธ.ออมสิน สาขาอุ้มผาง ชื่อบัญชี ดาบสมโภชน์ ขาวหอมเลขบัญชี04-2805-20000325-4

 
       
       
       
Website Design by : baby_vit7@hotmail.com