โปรแกรม ทีลอซู 3 วัน 2 คืน (ฤดูหนาว)
 
 
 
 
วันแรก
 
 
07.00น.
บริการรับรถยนต์รับจากอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก     
 
 
11.30น.
ถึงอำเภออุ้มผางรับประทานอาหารกลางวันที่ อิงดอยรีสอร์ท   
 
 
12.30น.
ล่องเรือยางตามลำน้ำแม่กลอง ผ่านผาผึ้ง น้ำตกทีลอจ่อ  บ่อน้ำร้อน     
 
 
15.30น.
ถึงผาเลือด รถยนต์รับเข้าเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าอุ้มผางตั้งแค้มป์พักแรม  รับประทานอาหารเย็น      
 
 
 
 
วันที่สอง
 
 

07.30น.

รับประทานอาหารเช้า
 
 
08.30น.
เที่ยวถ่ายภาพเล่นน้ำตกน้ำตกที่ลอซู
 
 
12.00น.
รับประทานอาหารกลางวัน
 
 
13.30น.
นั่งรถยนต์กลับรีสอร์ท แวะสวนส้ม  แวะโบสถ์ไม้สัก แวะถ้ำตะโค๊ะบิ๊
 
 
16.00น.
ถึงอิงดอยรีสอร์ทพักผ่อนตามอัธยาศัย
 
 
18.00น.
รับประทานอาหารเย็น (มีบริการคาราโอเกะให้ร้องเพลง)
 
 
 
 
วันที่สาม
 
 
05.00น.
รถยนต์รับขึ้นชมทะเลหมอก ที่ดอยหัวหมด
 
 
07.00น. .
รับประทานอาหารเช้าเดินทางโดยสวัสดิภาพ
 
 
08.00น.
นั่งรถยนต์กลับอำเภอแม่สอด ช๊อปปิ้งริมแม่น้ำเมย กลับกรุงเทพฯ
 
 
 
 
ค่าใช้จ่าย
 
   
โปรแกรม
8-10 คน
นำรถมาเอง
2,000   บาท ต่อคน
รถยนต์มารับที่อำเภอแม่สอด
2,400   บาท ต่อคน
รถตู้รับที่กรุงเทพ
3,700   บาท ต่อคน
   
 
 
   
สิ่งที่ต้องเตรียม
ไฟฉาย รองเท้าแตะ ยารักษาโรคประจำตัว
ติดต่อที่ อิงดอยรีสอร์ท ดาบสมโภชน์ ขาวหอม (087-8414798) และ(055-561176) สนใจ confirm ก่อน 20 วัน โอนเงิน 20% พร้อม fax รายชื่อเพื่อทำประกันอุบัติเหตุ
หมายเหตุ

ธ.กรุงไทย สาขาแม่สอด ชื่อบัญชี ดาบสมโภชน์ ขาวหอม เลขบัญชี 604-1-55499-5
ธ.ออมสิน สาขาอุ้มผาง ชื่อบัญชี ดาบสมโภชน์ ขาวหอมเลขบัญชี04-2805-20000325-4

 
       
       
       
Website Design by : baby_vit7@hotmail.com