โปรแกรม ทีลอซู 2 วัน 1 คืน (นอนที่ทีลอซู)
 
 
 
 
วันแรก
 
 
05.00 น.
ถึงแม่สอด พร้อมขึ้นรถสองแถวรับส่งที่รีสอร์ทเตรียมไว้
 
 
08.30 น.
เดินทางถึงอุ้มผาง บริการอาหารเช้ากาแฟ ณ อิงดอย รีสอร์ท, เตรียมตัวล่องเรือ
 
 
09.30 น.
เริ่มต้นการล่องเรือยางต้นน้ำแม่กลอง แวะชมน้ำตกทีลอจ่อ, บ่อน้ำร้อน, ผ่านแก่ง   ตะโค๊ะบิ๊, ผาผึ้ง, น้ำตกมอลู่, และผาเลือด
 
 
12.00 น.
ถึงบริเวณผาเลือด บริการอาหารกลางวัน (ข้าวกล่อง), รถยนต์สองแถวรับเดินทางสู่หน่วยพิทักษ์ป่าทีลอซู ใช้เวลาการเดินทางประมาณ 45 นาที
 
 
13.30 น.
ถึงหน่วยพิทักษ์ป่าทีลอซู จุดตั้งแค้มป์พักแรม, ออกเดินป่าประมาณ 1.5 กม. ใช้เวลาประมาณ 30 นาที บนเส้นทางเดิน ศึกษาธรรมชาติพร้อมป้ายสื่อความหมายทาง ธรรมชาติ, ชมความงดงามและความยิ่งใหญ่ของม่านมหานทีนาม " ทีลอซู " อย่างใกล้ชิด
 
 
18.00 น.
บริการอาหารเย็น ณ จุดตั้งแค้มป์พักแรม, พักผ่อนตามอัธยาศัย
 
 

 

 
 
วันที่สอง
 
 
07.00 น.
รับประทานอาหารเช้า แล้วเดินทางกลับ
 
 
08.30 น.
รถยนต์รับเดินทางกลับ อิงดอยรีสอร์ท, แวะสวนส้ม,โบสถ์ไม้สัก,ถ้ำตะโค๊ะบิ
 
 
11.00 น.
ถึงอิงดอยรีสอร์ท รับประทานอาหารกลางวัน พร้อมอาบน้ำเก็บสัมภาระ       
 
 
12.00 น.
เดินทางกลับแม่สอดโดยสวัสดิภาพ
 
 
 
 
ค่าใช้จ่าย
 
   
โปรแกรม
8-10 คน
นำรถมาเอง
1,500  บาท ต่อคน
รถยนต์มารับที่อำเภอแม่สอด
2,000  บาท ต่อคน
รถตู้รับที่กรุงเทพ
3,200  บาท ต่อคน
   
 
 
   
สิ่งที่ต้องเตรียม
ไฟฉาย รองเท้าแตะ ยารักษาโรคประจำตัว
ติดต่อที่ อิงดอยรีสอร์ท ดาบสมโภชน์ ขาวหอม (087-8414798) และ(055-561176) สนใจ confirm ก่อน 20 วัน โอนเงิน 20% พร้อม fax รายชื่อเพื่อทำประกันอุบัติเหตุ
หมายเหตุ

ธ.กรุงไทย สาขาแม่สอด ชื่อบัญชี ดาบสมโภชน์ ขาวหอม เลขบัญชี 604-1-55499-5
ธ.ออมสิน สาขาอุ้มผาง ชื่อบัญชี ดาบสมโภชน์ ขาวหอมเลขบัญชี04-2805-20000325-4

 
       
       
       
Website Design by : baby_vit7@hotmail.com